20. jul. 2012

Gresk fløytespiller


Legger ut et maleri i realistisk stil av dagens "Hellas". Her framstilt som en fattig pensjonist som må livnære seg som fløytespiller. Han sitter på en nyoppført mur, finansiert av internasjonal finansnæring som i sin umettelige jakt etter økt profitt, har fått det for seg at steinmurer er profitable investeringsobjekt. Glemt er både IT-bobler og boligbobler. Nå gjelder det å skape ei skikkelig steinmurboble og komme seg ut med god profitt før den sprekker . . . 

Et søkt eksempel? Kanskje det, men ikke uten rot i virkeligheten.  

Som kjent er Hellas inne i dyp økonomisk krise med kraftig fall i folks levestandard. Midt i det flotte EU-prosjektet skyter arbeidsledigheten i været, folk går sultne til sengs, syke får ikke medisiner, stadig flere barn vokser opp i fattigdom og fascistiske bevegelser vokser på folks misnøye. 

Europas politikere kan velfortjent høste spott for sin "innsats" fra 80-tallet og fram til i dag. De har over flere år latt demokratiske institusjoner forfalle ved gradvis å overlate styringen av samfunnet til markedet og finansielle særinteresser. Et resultat er at finansnæringa i dag kan spekulere uten risiko, ettersom de sitter med sugerør ned i statskassene og dermed folks skattepenger

EU og det indre marked skulle gi framskritt og velstand. Denne framtida skulle oppnås bl.a. ved at alle EU- og EØS-land innførte de fire friheter: fri flyt på tvers av landgrensene av personer, varer, tjenester og ikke minst kapital. Et resultat ble selvsagt at de sterke industrinasjonene (bl.a. Tyskland og Kina) utkonkurrerte industri og annen virksomhet i bl.a. Hellas. 

I tillegg fjernet EU og markedsliberalismens veiryddere; WTO, IMF og Verdensbanken, de fleste nasjonale reguleringer og kontrollordninger av bank og finans. Slik åpnet man også for økt kriminalitet i den globale finansnæringa der boble-bygging, økonomisk svindel og regulær kriminalitet nå er en del av normaltilstanden i verden. 

I dag Hellas. I morgen Spania, Italia og Portugal? . . . . . Nei, realismen som stilart innen kunsten blir aldri noe for meg. Til det er den altfor tannløs for den tida vi lever i.


Tilføyelse i ettertid: Sosialøkonom Rune Skarstein skriver i Klassekampen 15.08.2012:  “Med delvis unntak for Hellas er det direkte løgn at Pigs-statene (Portugal, Irland, Hellas og Spania) hamna i gjeldskrise fordi dei hadde “levd over evne”. Det var statane sine enorme støttepakker for å motvirke finanskrisa i 2007 – 08 som førte dei ut i gjeldsproblem.” 


"Gresk fløytespiller", 2012, Jan R. Iversen, olje på plate, 42 x 33 cm ©.....

.....

Ingen kommentarer: