21. sep. 2017

Fortielsen


Flere som har sett dette maleriet, har tolket det som en protest mot vold mot barn og / eller kvinner. Andre har tolket det som et psykologisk drama der individet fanges i kamp med sin indre demoner. 

Andre igjen har oppfattet det som en protest mot mobbing i skole og arbeidsliv. Atter andre igjen som et bilde på et samfunn som blir mer individualisert og kaldt, og der jungelens lov ("alles kamp mot alle") blir mer framtredende. Tilbake står ensomme individer som søker etter medmenneskelighet i et hav av egoisme, grådighet og kynisme. Sorteringssamfunnet er et skritt på den veien, var det en som sa.

En gammel kompis av meg hadde den endelige katastrofen som utgangspunkt, da han sa:
"Du har malt det siste mennesket på jorda? Siste gjenlevende etter en økologisk eller kjernefysisk katastrofe, og hun er ennå ikke i stand til å forstå hva som har skjedd. Nekter å tro det. Nekter å innse at hun selv også har spilt en rolle i det som skjedde, nettopp fordi hun ikke stod opp å protesterte mens det ennå var håp. Et typisk menneske, med andre ord. Et vesen som til slutt i sin dumskap utryddet seg selv."
Synes du han hadde en krass tolkning? Vel, mulig det. 

Selv synes jeg alle disse tolkningene treffer godt. Noen av dem var i tankene mine mens jeg malte, selv om det opprinnelig var krigens meningsløshet og bestialitet som var min motivasjon. Med tittelen "Fortielsen" siktet jeg ikke primært til krigens redsler som er grusomme nok, men til fortielsene og det avgrunnsdype hykleriet som norske topp-politikere har gjort til sin merkevare i så godt som all "norsk" utenrikspolitikk. De fortier konsekvent alle skyggesider ved sin egen politikk samtidig de kritiserer andre land som Nato og USA påstår driver med fortielser.  

I en artikkel fra 2000 viser den tidligere ambassadøren, Gunnar Garbo, til hvordan Norge bidro til etnisk rensning i Jugoslavia i 1999. "Folkeretten raseres med Norges hjelp", skrev han allerede i 2003 om Norges støtte til USAs løgnaktige og folkerettsstridige angrep på Irak. I 2014 gjentas kritikken.

Om angrepet på Afghanistan i 2001 skrev Garbo: "I resolusjon 1368 står det ingenting om at retten til selvforsvar (mot terror fra Al Qaida) tillot USA å gå til krig mot landet Afghanistan". Men likevel gikk USA til angrep på dette landet, og likevel gikk Norge i 2002 inn med penger, utstyr og tropper i denne illegitime og varige krigen som Nato (ikke overraskende!) overtok ansvaret for i 2003. Dermed skiftet Nato for alvor karakter fra en vestatlantisk forsvarsallianse til global angreps-allianse for amerikansk imperialisme.

I årene etter har det gått slag i slag der norske topp-politikere -- med parhestene Høyre og AP i spissen -- har sendt Norge inn i den ene folkerettsstridige krigen etter den andre. Sist i Libya i 2011 der Norge/Nato brøt med FN-mandatet og bombet fram regimeskifte, og i Syria i 2016 der Norge bl.a. sendte tropper inn på en fremmed stats territorium uten å være invitert. Med andre ord nok et regulært folkerettsbrudd. Like greit å se det i øynene: Norge har et stortingflertall som i flere tiår bidratt til ødelagte stater, knust infrastruktur, titusenvis døde og store strømmer av fortvilte flyktninger.

Husker at jeg under arbeidet med dette maleriet kom til å tenke på et dikt av Rolf Jakobsen. Et dikt som kanskje beskriver vår egen framtid? En framtid der "våre" etisk gjennomkorrupte topp-politikere har banet vei for en situasjon der det etiske forfallet også har bredt seg til andre deler av norsk politikk.


"Snu dere bort" (Rolf Jacobsen i samlinga "Norsk lyrikk fra 70-åra")

- Snu dere bort. Tenk på noe annet.
Tenk på alt dere kan kjøpe. Tenk på bilen din.
Alt det som står i annonsene. Lekre saker.
Ikke stå der og se hitover hele tiden. Snu dere.
Tenk på noe annet, har vi sagt.

Ja, men snu dere da. Se i butikkvinduene.

Svære greier. Siste nytt i alle bransjer.
Selskinnskåper. Er ikke det noe? Ny dress.
Det er våren snart. Tenk på supre jenter.
Tenk på hu-hej. Næmmen så snu dere da.
Vi har ikke bedt om vitner her.
Gå på kino i kveld eller innom en kirke,
hvis du er sånn. Vær med i salmesangen,
vær som de andre, for helvete.


Nei, hør nå. For siste gang. Se ikke hitover.
Og tenk på noe annet. Nå har vi sagt det
- vi skal ikke ha noen tilskuere her.
Kjøp deg en tjukk avis eller et ukeblad.
Se på alle farvebildene, og husk at dette er siste advarsel.
- Sånn ja. Det er fint. Og så snakker vi om noe annet da.
NEI, for svingende. Bli stående.
Ellers skyter vi. "Fortielsen", Jan R. Iversen, akryl på lerret, 50 x 60 cm, 2016 ©

Ingen kommentarer: