6. jul. 2019

Grunnloven besøker Solberg-regimet


Hadde tenkt å legge ut et sommermotiv på bloggen, men kom fram til at politisk satire var mer berettiget i dagens situasjon.

Tross alt lever vi på femte året under det nyliberalistiske Solberg-regimet. Et regime som så langt har tilgodesett landets styrtrike med bl.a. skattelette og undergravd demokratiet gjennom stadige overføringer av makt og myndighet til EU. Norges tidligere kontroll over egne naturressurser som f.eks. fisk, skog, arealer, energi, etc. svekkes og overlates i økende grad til EU; et system som er "skrudd sammen" for å tjene multinasjonale selskaper og som vi har null demokratisk kontroll over. I tillegg har Solberg-regimet straffet vanlige folk med bl.a.:

 • økt skatt på kostgodtgjørelse
 • økt skatt på tjenestereiser
 • økt skatt på pendleropphold
 • skatt på tariffestede sluttvederlag
 • skatt og arbeidsgiveravgift på tips 
 • økt moms på kollektivtransport
 • avkortning av dagpenger
 • avkortning av uføretrygden
 • avkortning av arbeidsavklaringspenger
 • avkortning av sluttvederlag
 • innført egenandel på fysioterapi for mennesker med kroniske sykdommer
 • fjerning av tilskuddsordning for lengeværende barn
 • kraftig underregulering av løpende pensjoner 
 • realinntektsnegang for alderspensjonister
 • kutt i fri rettshjelp  

For vanlige folk har Solberg-regimet utmerket seg som et av Norges verste samfunns- og demokrati-undergravende regimer etter siste verdenskrig. Hvis ikke dette regimet -- som betjener EU og andre utenlandske interesser mer enn sitt eget folk -- fortjener et satirisk maleri, er det ingen som fortjener det. 

Les for øvrig Øyvind Andresens glimrende satire over den mer og mer innholdsløse 17. mai-feiringa. Han har gitt den tittelen "17. mai-talen som aldri blir holdt" og du finner den på "Andresens blogg".

"Grunnloven besøker Solberg-regimet", Jan R. Iversen, akryl på lerret, 61 x 50 cm, 2019 ©

Ingen kommentarer: