16. feb. 2013

Møte mellom motsetninger


Å fange inn spesielle øyeblikk er noe alle fotointeresserte drømmer om. Selv falt jeg for dette fotoet som jeg tok på Tromsøya nå nylig. For meg anskueliggjør det møtet mellom to uforenelige motsetninger; sol og varme som møter mørke og kulde. 

På samme måte som varme og kulde, er også mange andre ting i livet og i samfunnet uforenelige. En som forstod dette var en av våre største representanter for kultur og sivilisasjon, indianerhøvdingen og filosofen Seathl i Duwamish-stammen. I 1855 skrev han dette brevet til USAs 14. president; slavetilhengeren og folkemorderen Franklin Pierce.

Den store høvding i Washington har sendt bud om at han ønsker å kjøpe vårt land. Den store høvding forsikrer oss også om sitt vennskap og sin godvilje. Dette er vennlig av ham, ettersom vi vet at han ikke trenger vårt vennskap. Men vi vil tenke over hans tilbud, ettersom vi vet at hvis vi ikke gjør det, vil den hvite mann komme med våpen og ta vårt land. Den store høvding i Washington kan stole på det høvding Seathl sier, like sikkert som våre hvite brødre kan stole på årstidens vekslinger. Mine ord er som stjernene – de blekner ikke.
Hvordan kan du kjøpe eller selge himmelen – varmen fra jorden? Tanken er fremmed for oss. Vi eier ikke luftens renhet eller glitteret i vannet. Hvordan kan du da kjøpe det av oss? Vi bestemmer bare i vår tid. Hele denne jord er hellig for mitt folk. Hver eneste skinnende barnål, alle sandstrendene, hvert slør av dis i de mørke skogene, hver eneste lysning og alle de summende insektene er hellige i mitt folks tradisjoner og bevissthet.

Vi vet at den hvite mann ikke forstår vår levemåte. Det ene landområdet er for ham likt det andre. For han er en fremmed som kommer om natten og røver fra landet alt han trenger. Jorden er ikke hans bror, men hans fiende, og når han har pint den ut, drar han videre. Han etterlater seg sin fars grav uten dårlig samvittighet. Han røver jorden fra sine barn. Han tar ikke hensyn. Fedrenes graver og barnas rett blir glemt.
Hans grådighet vil utarme jorden og legge ørkener bak seg.

Det er ingen fred å finne i den hvite manns byer. Ikke noe sted der man kan høre løvet sprette om våren eller raslingen i insektsvinger. Men, kanskje fordi jeg er en villmann som ikke forstår – er larmen i byene for meg en hån mot øret. Og hva er det for slags liv hvis ikke mennesket kan høre natteravnens stemme eller froskens samtale ved en dam om natten? Indianeren foretrekker vindens milde hvisking over et vannspeil og selve lukten av vinden, renset av middagsregnet og med en duft av furu. Luften er dyrebar for den røde mann. For alt levende ånder i den samme luften – dyrene, trærne, mennesket. Det ser ikke ut til at den hvite mann bryr seg om den luften han puster i.
Lik en døende mann er han ufølsom for stanken.

Hvis jeg bestemmer meg for å akseptere, vil jeg stille en betingelse. Den hvite mann må behandle dyrene som om de var hans brødre. Jeg er en villmann og forstår ikke at noe annet kan være riktig. Jeg har sett tusenvis av bison ligge råtnende på prærien, etterlatt av den hvite mann som skjøt dem fra toget. Jeg er en villmann og forstår ikke hvordan den rykende jernhesten kan være mer verdifull enn bisonen, som vi indianere dreper bare for å oppholde vårt eget liv. Hva er mennesket uten dyrene? Hvis alle dyr var borte, ville mennesket dø av åndelig ensomhet, for alt som skjer med dyr kan også ramme mennesket. Alt henger sammen.
Alt som rammer jorden, rammer også jordens sønner.

Å skade jorden er å vise forakt for dens skaper. De hvite vil også forsvinne, kanskje raskere enn andre stammer. Fortsett å forurense din egen seng, og du vil en natt bli kvalt i ditt eget avfall. Når alle bisoner er slaktet og alle villhester temmet, når de hemmelighetsfulle skogene stinker av menneske og når de bugnende bakkene er fulle av skvaldrende kvinner – hvor er da villmarkene? Borte. Hvor er ørnene? Borte. Det som står igjen er å ta farvel med tårnsvalen og jakten, slutten på livet og begynnelsen på kampen for å overleve.

Den hvite manns drømmer er skjult for oss. Og fordi de er skjult, må vi velge vår egen vei. Hvis vi samtykker, er det for å sikre reservatene du har lovet oss. Der kan vi kanskje leve våre siste dager som vi ønsker. Når den siste røde mann er borte og minnet bare er skyggen av en sky som seiler over prærien, vil mitt folks ånd fremdeles leve i disse skogene og strendene, for vi elsker landet som den nyfødte elsker sin mors hjertelag.
Hvis vi selger deg vårt land, elsk det som vi har elsket det.

I dag er etikk og samfunnsbygging på vikende front. Kanskje er en av de viktigste årsakene at det er "etterkommere" til barbaren Franklin Pierce som styrer verden, og at vi som lar det skje, ikke er i nærheten av å ha samme innsikt, helhetsforståelse og samfunnsmoral som Seathl?

Snarere virker det som de fleste av oss står på samme side som etterkommerne til Pierce og hans politiske idealer. For hvilken rolle spiller det om naturen, samfunnet, andre medmennesker og framtida til våre barn og etterkommere går tapt, så lenge som jeg -- det korttenkte individet som lever her og nå, og som de fleste politiske partier idealiserer og ønsker å tilfredsstille på alle mulige måter -- blir sikret et størst mulig tilbud og størst mulig individuell valgfrihet?. . . For det er vel det viktigste av alt?

"Møte mellom motsetninger", Jan R. Iversen, foto, 2013 ©


Ingen kommentarer: