8. feb. 2016

Den neste etappen

 

Inspirasjonen til dette maleriet kom en lørdag høsten 2015. På et kjøpesenter traff jeg en bekjent jeg ikke hadde sett siden studiedagene og nesten glemt. Vi frisket kjapt opp hverandres navn. Dermed var vi i prat, like lett som om det bare hadde vært 2 - 3 dager siden vi sist møtte hverandre. Ganske ufattelig hvordan bånd som knyttes i ungdommen ofte forblir solide.

Han fortalte at han jobbet hos en underleverandør tilknyttet oljebransjen, og var en snartur i Tromsø for å besøke datteren som studerte her. Over en kopp kaffe fortalte han om økende usikkerhet for aktivitet og arbeidsplasser i virksomheten. For egen del fryktet han permisjon. I verste fall oppsigelse. Og som om det ikke var nok, hadde ting også gått på tverke i privatlivet.  

Da vi tok farvel ønsket jeg han alt godt, og håpet han snart ville få et "normalt liv" slik han selv hadde uttrykt det. "Mye usikkert. Føler at neste etappe går langs et usikkert hav; og uten rekkverk å holde i", hadde han sagt. Deretter hadde han fortrøstningsfullt lagt til: "Samler mot nå. Skal nok klare det".

Formuleringene hans må ha truffet noe i meg. For i dagene etter vendte brokker av samtalen vår tilbake i hukommelsen. "Et usikkert hav". "Kan fort bli mer storm". "Uten rekkverk". "Samler mot nå. Skal nok klare det".

Han bar på to motsetninger. Besluttsomhet og ro på den ene sida, og tvil og uro på den andre. En byrde som er velkjent for svært mange av oss. I ettertid skjønte jeg at om jeg skulle følge inspirasjonens ønske om å male noe, måtte jeg la denne motsetninga få komme til uttrykk i maleriet. At at inspirasjonen min også fikk meg til å male trær, som fortsatte der rekkverket tok slutt, skyldtes trolig at den ville gi han noe å søke tilflukt bak, hvis havet skulle bli for røft? 

Vel - det er slik jeg tolker dette maleriet. Om det vekker andre tanker og følelser hos deg, er det de som gjelder. Det finnes nemlig ingen fasit for hvordan et maleri skal forståes eller tolkes. Vi er selv våre egne fasiter. Hver eneste en av oss. Det et åndelig produkt som f.eks. et maleri kan hjelpe oss til, er å sette oss på sporet av vår egen forståelse


"Kontemplasjon", Jan R. Iversen, akryl på plate, 61 x 50 cm, 2015 ©Ingen kommentarer: