29. jun. 2016

Ingen tillit


Skulle skrive en tekst til dette maleriet. Gjør som regel det. Men ikke denne gangen. Bruker heller en leder som redaktør Bjørgulv Braanen (Klassekampen) skrev i april. Den handlet om Europas politiske elite og deres "solidaritet" med vanlige folk. En "solidaritet" som folket i Storbritannia nylig svarte på gjennom folkeavstemningen om Brexit 


Kleptokrati (http://www.klassekampen.no/article/20160407/ARTICLE/160409972) 

Avsløringene av det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonsecas rolle i riggingen av det lyssky internasjonale systemet for skatteunndragelse, hvitvasking og kleptokrati viser at det gjelder én regel for den globale eliten og en annen for vanlige skattebetalere og lønnsmottakere.  

Der en fattiglus blir hardt sanksjonert for å motta noen ekstra trygdekroner, gjør toppsjiktet av milliardærer, statsledere, politikere og økonomiske forbrytere nærmest hva som helst for å unndra seg beskatning. 

Grådigheten er bokstavelig talt grenseløs. Skatteakrobatikken gjennomføres imidlertid ikke av godt skjulte forbrytere med finlandshetter, men av toppgasjerte, respektere advokater som reiser verden rundt på første klasse. DNBs operasjoner i Luxembourg viser hvor omfattende og akseptert denne samfunnsnedbrytende virksomheten er.

Det er gjort en del arbeid internasjonalt for å skape større åpenhet og transparens, men kampen mot skatteparadisene har ikke vært ført med nødvendig konsekvens. Det er for eksempel ingen tvil om at Storbritannia kunne ha stanset virksomheten på De britiske jomfruøyene, som er et av de mest brukte skatteparadisene i verden. Mens Vesten bruker sterke sanksjonsmidler mot Syria, Russland og Nord-Korea, er det liten vilje til å kjøre en tøff linje overfor territorier som legger til rette for skatteunndragelser. 

Hadde man virkelig ønsket å knekke skatteparadisene, kunne man ha pålagt finansinstitusjoner ikke å samarbeide med dem og nektet innreise for alle som har befatning med denne typen undergravende skatteoperasjoner.

En stadig mindre andel av befolkningen stikker nå av med en stadig større del av samfunnets rikdommer. Panama-dokumentene viser at midlene også unndras beskatning i stor stil. Den kleptokratiske overklassen har i lang tid fått sette premissene for samfunnsutviklingen, men hver gang dens egne disposisjoner har skapt problemer og krise, har byrdene blitt veltet over på vanlige skattebetalere. De avkreves stadig nye oppofrelser, mens grådige og umoralske rikfolk går fri. 

Dette illegitime systemet har ikke lenger livets rett.


(Uthevingene i teksten er mine)


"Ingen tillit", Jan R. Iversen, akryl på plate, 50 x 60 cm, 2016 © (I serien "Europeisk dystopi")
Refusert av Statens Høstutstilling 2016
Ingen kommentarer: